Apartment Building

Zakaj so potrebni novi korekcijski faktorji

Dosedanji korekcijski faktorji se lahko uporabljajo do izvedbe posegov na ovoju stavbe, ki imajo vpliv na toplotne izgube. V praksi to pomeni, da je potrebno nove korekcijske faktorje izračunati ob izvedbi toplotno izolacijske fasade ali izolacije strehe oziroma najkasneje do 1.1.2025. 

Izračun korekcijskih faktorjev se naredi za vsa stanovanja vezana na skupni ogrevalni sistem oziroma del sistema z ločenim merjenjem porabljene toplotne energije za ogrevanje.

Residential Building

ENERGETSKA IZKAZNICA in KOREKCIJSKI FAKTORJI

Faktorji se izračunajo na podlagi predpisa, ki ureja vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice.

Poleg izračuna korekcijskih faktorjev vam lahko izdelamo tudi energetsko izkaznico za vaše stanovanje, hišo, blok, poslovni prostor ali javno stavbo.

Korekcijski faktorji

Korekcijske oziroma korekturne faktorje je potrebno izračunati za vsa stanovanja v večstanovanjskih stavbah s skupnim ogrevanjem zaradi različnih toplotnih izgub stanovanj, ki so posledica lege stanovanja, površine zunanjega ovoja in toplotnih karakteristik ovoja. Na ta način se izvede pravičnejša delitev porabniških deležev porabljene toplote v posameznem delu stavbe oz. stanovanju.

 

Center energetskih izkaznic

Kontaktirajte nas za ponubo in več informacij

Ulica Milana Majcna 49a, 1000 Ljubljana, Slovenija

041 763 786

  • Facebook